Hakkımızda

DEMİRYÜREK A.Ş. Elektrik Dağıtım ve İletim Tesislerinin müteahhitlik, proje, mühendislik ve diğer hizmetlerini yapmak amacı ile kurulmuş olup, faaliyetlerini bu amaca uygun olarak 1993 yılından bu yana sürdürmektedir.

Sektörümüzün yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen küçük fakat kararlı adımlarla büyümek gerektiğinin; bunun yanı sıra, ulaşılan noktada kalmayı başarmanın ne kadar önemli olduğu bilinciyle hareket edilerek, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik firmalarından biri olmuştur.

Aynı bilinçle hareket ederek, aynı başarıyı uluslararası ortama taşımak, şirketimizin başlıca hedefidir.

Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

Temelini insana ve doğaya saygının oluşturduğu Demiryürek Elektrik A.Ş, yaptığı tüm projelerde;

 

 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı, yapım kalitesini arttırmayı ve kalite kontrol sistemini çağın gerektirdiği normlarda maksimum seviyede uygulamayı,
 • Mühendislik ve mimari alanlarda uygulanan son teknoloji gelişmeleri yakından takip ederek, çevre duyarlılığı ve kalitesini sürekli arttırmayı,
 • İşini söz verilen zamanda teslim etmeyi,
 • Her seviyedeki profesyonel çalışanlarımız ile projelerimizi sürdürürken, çalışanlarımızın periyodik eğitimler aracılığıyla bilgilerini sürekli güncel kılmayı,
 • Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklerde geçen çevre boyutları ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) riskleri ile ilişkili tüm yasal şartlara uymayı ve uygunluğunu takip etmeyi,
 • Güvenli çalışma alanları yaratarak gerek ofislerimiz gerekse şantiyelerimizde meydana gelebilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmeyi,
 • Tüm çalışma sahalarında çalışanların ve varsa, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımının sağlanmasını
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini
 • Doğal kaynak kullanımını ve çevre kirliliğini dikkate alarak ofis ve şantiyelerimizde doğaya duyarlı çalışmalar yapmayı taahhüt ederiz.

Hedeflerimiz

Küçük fakat kararlı adımlarla büyümek gerektiğinin; bunun yanı sıra, ulaşılan noktada kalmayı başarmanın ne kadar önemli olduğunun farkında olarak, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik şirketlerinden biri olmanın bilinciyle hareket ederek, aynı başarıyı uluslararası ortama taşımak, şirketimizin başlıca hedefidir.

 

 • GİRDİ KONTROL VE MONTAJ KAYNAKLI HATA PAYINI %3 SEVİYESİNDE TUTMAK,
 • MONTAJ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK VE İŞ KAYBINI AZALTMAK İÇİN MAKİNA VE EKİPMANLARI %60 ORANINDA İYİLEŞTİRMEK,
 • TEDARİKÇİ KAYNAKLI HATALARI %1 SEVİYESİNDE TUTMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK,
 • MÜŞTERİ/PROJE ORANINI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %15 ARTTIRMAK,
 • TAAHHÜT İŞLERİNDE TAŞERON DEĞERLENDİRME SONUCU 70 PUAN ALTINDA OLAN TAŞERONLARLA ÇALIŞMAMAK,
 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ %80’İN ÜZERİNDE TUTMAK,
 • KİŞİ BAŞINA EN AZ 20 SAAT KALİTE, ÇEVRE, İSG VE İŞ BAŞI EĞİTİMLERİ VERMEK/VERDİRMEK,
 • DOĞAL KAYNAK (ELEKTRİK, SU VB.) KULLANIMINI % 4 ORANINDA AZALTMAK,
 • KAZA, RAMAK KALA SAYISINI “0” SEVİYESİNDE TUTMAK,

Şirket hedefleri olarak benimsemiştir.