Hakkımızda

DEMİRYÜREK A.Ş. Elektrik Dağıtım ve İletim Tesislerinin müteahhitlik, proje, mühendislik ve diğer hizmetlerini yapmak amacı ile kurulmuş olup, faaliyetlerini bu amaca uygun olarak 1993 yılından bu yana sürdürmektedir.

Sektörümüzün yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen küçük fakat kararlı adımlarla büyümek gerektiğinin; bunun yanı sıra, ulaşılan noktada kalmayı başarmanın ne kadar önemli olduğu bilinciyle hareket edilerek, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik firmalarından biri olmuştur.

Aynı bilinçle hareket ederek, aynı başarıyı uluslararası ortama taşımak, şirketimizin başlıca hedefidir.

Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

Elektrik iletim ve dağıtım sektöründe faaliyet gösteren DEMİRYÜREK A.Ş, insana ve çevreye olan hassasiyeti doğrultusunda benimsediği; Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği politikası ile;

 

 • Kalite Yönetim Sistemimiz ve Kalite Politikamız her yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında ele alınarak amaç, politika, hedefler ve sürekli uygunluk açısından incelemeyi,
 • Kalite hedeflerine göre sistem performansını gözden geçirerek, düzeltici/önleyici ve iyileştirici faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Müşteri isteklerini tespit etmeyi ve bu istekleri aşan kalite seviyesinde müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Müşteri tatmininin sürekliliğini sağlayabilmek için yüksek hizmet teknolojisini takip etmeyi ve yeterli yatırımları yapmaya çalışmayı,
 • Kaliteli hizmette insan gücünün bilincinde hareket etmeyi, çalışanlarının memnuniyetini ve gelişimini idame ettirerek ekip ruhu oluşturmayı,
 • Bütün çalışmalarında çevrenin korunması ve hijyen kurallarına uymayı,
 • Tüm çalışanların bilgilendirilmesi, eğitimi, geliştirilmesi ve katılımı ile kalite yönetim sisteminin anlaşılmasını, gelişimini ve sürekliliğini sağlamayı,

Şirket politikası olarak benimsemiştir.

Hedeflerimiz

Küçük fakat kararlı adımlarla büyümek gerektiğinin; bunun yanı sıra, ulaşılan noktada kalmayı başarmanın ne kadar önemli olduğunun farkında olarak, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik şirketlerinden biri olmanın bilinciyle hareket ederek, aynı başarıyı uluslararası ortama taşımak, şirketimizin başlıca hedefidir.

 

 • GİRDİ KONTROL VE MONTAJ KAYNAKLI HATA PAYINI %3 SEVİYESİNDE TUTMAK,
 • MONTAJ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK VE İŞ KAYBINI AZALTMAK İÇİN MAKİNA VE EKİPMANLARI %60 ORANINDA İYİLEŞTİRMEK,
 • TEDARİKÇİ KAYNAKLI HATALARI %1 SEVİYESİNDE TUTMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK,
 • MÜŞTERİ/PROJE ORANINI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %15 ARTTIRMAK,
 • TAAHHÜT İŞLERİNDE TAŞERON DEĞERLENDİRME SONUCU 70 PUAN ALTINDA OLAN TAŞERONLARLA ÇALIŞMAMAK,
 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ %80’İN ÜZERİNDE TUTMAK,
 • KİŞİ BAŞINA EN AZ 20 SAAT KALİTE, ÇEVRE, İSG VE İŞ BAŞI EĞİTİMLERİ VERMEK/VERDİRMEK,
 • DOĞAL KAYNAK (ELEKTRİK, SU VB.) KULLANIMINI % 4 ORANINDA AZALTMAK,
 • KAZA, RAMAK KALA SAYISINI “0” SEVİYESİNDE TUTMAK,

Şirket hedefleri olarak benimsemiştir.